Welkom

RK-SCI- Sociaal caritatieve instelling Groningen

De RK-SCI Groningen ondersteunt sociaal-caritatieve activiteiten (in ruime zin), in het bijzonder voortkomend uit en gevraagd door de R.K. gemeenschap van de stad Groningen.

Het subsidiƫren van sociaalcaritatieve activiteiten voortkomend uit de RK gemeenschap van de stad Groningen is de eerste prioriteit.

Indien de rendementen het toelaten verstrekt de RKSCI ook subsidies aan sociaal caritatieve activiteiten elders in het bisdom en voor derde wereldprojecten.

Beleid

Met instandhouding van het vermogen, het rendement na inflatiecorrectie beschikbaar stellen aan organisaties en instellingen die voldoen aan onze doelstelling.

Onder de paragraaf doelstelling wordt toegelicht welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of een organisatie en de aanvraag voldoen aan de doelstelling.
De stichting keert niet uit aan individuele personen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn allen onbezoldigd vrijwilliger.