Verslaglegging

Activiteiten

Financiële verslagen

Hieronder vindt u de financiële verantwoording van de afgelopen 2 jaren.

2018

Financieel verslag

2017

Financieel verslag

Uitgekeerde subsidies in 2018

In 2018 zijn subsidies verstrekt aan onder meer:

PCI’s  Salvator, Martinus Josef, Walfried; 

Interparochiale Ontmoetingsdagen 

Voedselbank

Kledingbank Maxima

Vereniging Open Hof

Stichting Present Noord Groningen

Stichting Present Stad Groningen

SUN Groningen

Stichting Solidair Groningen Drenthe

Groningen Verwelkomt

Stichting Cursuscentrum de poort

Diverse derde Wereldprojecten