Verslaglegging

Activiteiten

Financiële verslagen

Hieronder vindt u de financiële verantwoording van de afgelopen 2 jaren.

2019

Financieel verslag

2018

Financieel verslag

Uitgekeerde subsidies in 2019

In 2019 zijn subsidies verstrekt aan onder meer:

Overweeghuis; dhr. Sulman
SUN
Voedselbank
Kledingbank Maxima
Vakantiebank
Leger des Heils
St Amigos de Potosi
St Kulabiwigo
St Lets Care
St Madre Rosetta
St Stipulae
Parochie HvB, Wieke Schimmel
Martinusparochie
Solidair Groningen Drenthe
Cursuscentrum de Poort
T-Tag Elkar
Stichting Present Groningen
Voedselbank
Open Hof contributie 2019
Team Humanity Denmark, because we carry