Aanvraagprocedure

Let op: vanaf 1-1-2019 worden uitsluitend digitale aanvragen in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen uitsluitend via het onderstaande  formulier worden ingediend. Bij uw aanvraag dient u het projectplan, de begroting en een begeleidende brief toe te voegen.

Het bestuur vergadert slechts enkele keren per jaar. U kunt aanvragen voor projecten binnen Nederland indienen vóór 1 januari, vóór 1 april of vóór 1 september. 

Aanvragen voor projecten uit derde wereldlanden dienen tussen 1 januari en 1 april te worden ingediend.
Op basis van de resultaten van de afgelopen paar jaar zullen hiervoor in 2020 naar verwachting 21 projecten in aanmerking komen.

  Voor wie wilt u de aanvraag indienen?

  Contactgegevens aanvrager

  Heeft de stichting waar u de aanvraag voor doet een ANBI-status?
  JaNee

  Projectomschrijving

  Bijlagen

  Via de onderstaande knoppen kunt u uw projectplan, begroting en begeleidende brief met motivatie toevoegen.
  Bij voorkeur in pdf formaat, eventueel in Word formaat.