Doelstelling

  1. Bevorderen van sociaal-caritatieve activiteiten (in ruime zin), in het bijzonder voortkomend uit en gevraagd door de R.K. gemeenschap van de stad Groningen.
  2. Beheren, verwerven en aanwenden van financiële middelen voor de onder 1. genoemde doelstelling. Bij het beheren van de gelden worden hoog risicodragende beleggingen uitgesloten.

Jaarlijks is beschikbaar voor uitkeringen: het rendement van het voorgaande jaar, minus gemaakte kosten, reserveringen en inflatiecorrectie.
De stichting keert niet uit aan individuele personen.